Ľudia, ktorí sú ochrnutí alebo s vrodeným postihnutím, často stratia schopnosť čiastočne alebo úplne ovládať svoju reč a stanú sa ,,väzňom vo vlastnom tele”. Nedokážu vyjadriť svoje myšlienky, pocity, potreby, názory a želania.Projekt ,,Získaj späť svoj hlas”, ktorého cieľom je priblížiť širokej verejnosti moderné pokrokové technológie, ich význam a využitieČítať ďalej