Príspevok je možné získať na kompenzačné pomôcky,  pokiaľ spĺňate zákonom stanovené podmienky.
Por.číslo Pomôcka (vybrali sme z Opatrenia MPSVaR)
41. * Prenosný osobný počítač alebo stolový osobný počítač
42. * Špeciálny program na hlasový výstup
56. * Prístroj na bezdotykové ovládanie osobného počítača
44. Tlačiareň
45. Multifunkčné zariadenie (Skener s tlačiarňou)
3. Špeciálne upravená stolička

V žiadosti žiadajte každú pomôcku samostatne, všeobecne, bez ceny tak ako je to zo zákona uvedené v tabuľke.

Potrebujete poradiť?  Neváhajte nás kontaktovať na tel.: +421 911 135252.

pdf
Size: 452.43 KB
pdf
Size: 296.96 KB

Všeobecné info k žiadosti: 
* Pomôcky pre náhradnú komunikáciu umožňujú užívateľovi ktorý/á má narušenú komunikačnú schopnosť/ nerozpráva/vydáva ťažko zrozumiteľné slova/ nedokáže komunikovať, má narušenú motoriku, lepšie porozumieť, pochopiť, vyjadriť svoje pocity a potreby.
Pomôcky pre náhradnú komunikáciu pomáhajú užívateľovi komunikovať s rodinou a okolím a slúžia na kompenzáciu jeho znevýhodnenia, ktoré v porovnaní so zdravými rovesníkmi má. Ich používanie sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou každodenného života užívateľa.
Kompenzačné pomôcky zjednodušujú a pomáhajú užívateľovi ľahšie ovládať počítač ako aj okolité prostredie, skvalitňujú život užívateľa a pomáhajú integrovať ho lepšie do spoločnosti).

Doporučujeme doložiť k žiadosti potvrdenia od odborníkov o doporučení pomôcok, ktorí sa starajú o Vás / Vaše dieťa, atď. (neurológ, psychológ, špec. pedagóg, logopéd, atď.)