Ľudia, ktorí sú ochrnutí alebo s vrodeným postihnutím, často stratia schopnosť čiastočne alebo úplne ovládať svoju reč a stanú sa ,,väzňom vo vlastnom tele”. Nedokážu vyjadriť svoje myšlienky, pocity, potreby, názory a želania.
Projekt ,,Získaj späť svoj hlas”, ktorého cieľom je priblížiť širokej verejnosti moderné pokrokové technológie, ich význam a využitie pre ich známych a blízkych, ktorí v dôsledku rôznych nepriaznivých okolností stratili svoju schopnosť vyjadriť sa a komunikovať so svojou rodinou a okolím.
Cez tento projekt si môžete vyskúšať AAK pomôcky alebo sa dozvedieť o možnostiach a procese financovania, od žiadosti po získanie pomôcky.

Registrácia

Aktivitu podporil:

Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis

Zdieľajte nás na :