Aktivitu podporil:

Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis