Ak ste sa rozhodli prispieť finančným príspevkom, môžete tak urobiť na číslo účtu Adrosko.Je možné prispieť jednorazovo, trvalým príkazom alebo priamym vkladom v pobočke banky. Ak chcete pomôcť niekomu konkrétnemu, do správy pre prijímateľa napíšte jeho meno a priezvisko!

Ak potrebujete vystaviť darovaciu zmluvu, môžete si ju stiahnuť nižšie. Po vyplnení údajov darcu ju vytlačte, podpíšte a v 2 vyhotoveniach pošlite na našu korešpondenčnú adresu:
Adrosko – občianske združenie, Bajkalská 9, 831 04 Bratislava
Adrosko Vám potvrdenú zmluvu pošle späť.

ĎAKUJEME

IBAN SK66 1100 0000 0029 4204 3169


Tatra banka, a.s.
BIC (SWIFT) TATRSKBX