Aktuálne projekty

Získaj späť svoj hlas
Ľudia, ktorí sú ochrnutí alebo s vrodeným postihnutím, často stratia schopnosť čiastočne alebo úplne...
Jazyk, ktorým rozprávam, Grid 3 EDU program pre školy
Vybrali sme a podporili financovanie projektu v sume 1 500 Euro Príjemca: ŠZŠ s MŠ internátna, Kúpeľná...