Aktuálne projekty

Získaj späť svoj hlas
Ľudia, ktorí sú ochrnutí alebo s vrodeným postihnutím, často stratia schopnosť čiastočne alebo úplne...