Pomôcť o.z. Adrosko realizovať aktivity, konkrétnu pomoc jednotlivcom a vzdelávanie projekty môžete priamym finančným príspevkom. Darovacia zmluva je k dispozícii na stiahnutie. Po vyplnení údajov darcu ju vytlačte, podpíšte a v 2 vyhotoveniach pošlite na korešpondenčnú adresu: Adrosko – občianske združenie, Bajkalská 9, 831 04 Bratislava. Adrosko Vám potvrdenú zmluvu pošle späť.

IBAN SK66 1100 0000 0029 4204 3169


Tatra banka, a.s.
BIC (SWIFT) TATRSKBX