Kolektív odborníkov z DSS pre ŤZP deti, mládež a mladých dospelých v Nitre sa zapojiil do kurzu vzdelávania na tému Moderné AAK pomôcky a ich využívanie v praxi. Zakúpené pomôcky pomôžu lepšie zhodnotiť kognitívne úrovne klientov a uľahčia im komunikáciu s okolím🍀🙏😀❤️ www.socianitra.sk ZdrojČítať ďalej

Kolektív nadšených pedagógov a odborníkov využíva pri svojej práci moderné AAK pomôcky. Pomocou Tobii PCEye klienti ŠZŠ v Hnúšti môžu bezdotykovo ovládať počitač svojimi očami. Špeciálny program Gaze Viewer pomáha lepšie zhodnotiť kognitívne úrovne klienta a porovnať jeho pokroky v čase. Tešime sa, že Vaša škola využíva moderné high techČítať ďalej