Kolektív odborníkov z DSS pre ŤZP deti, mládež a mladých dospelých v Nitre sa zapojiil do kurzu vzdelávania na tému Moderné AAK pomôcky a ich využívanie v praxi. Zakúpené pomôcky pomôžu lepšie zhodnotiť kognitívne úrovne klientov a uľahčia im komunikáciu s okolím🍀🙏😀❤️ www.socianitra.sk

Opis fotky nie je k dispozícii.Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :