Kolektív odborníkov z DSS pre ŤZP deti, mládež a mladých dospelých v Nitre sa zapojiil do kurzu vzdelávania na tému Moderné AAK pomôcky a ich využívanie v praxi. Zakúpené pomôcky pomôžu lepšie zhodnotiť kognitívne úrovne klientov a uľahčia im komunikáciu s okolím🍀🙏😀❤️ www.socianitra.sk ZdrojČítať ďalej

AAK komunikácia v DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých pre dospelých v Borskom Svätom Jure využíva😁 modernú AAK pomôcku na komunikáciu a interaktívne učenie. Tešíme sa spoločne ❤️🍀💐 Celý článok https://www.dssborskysvatyjur.sk/interaktivna-pomocka-nahradnej-komunikacie ZdrojČítať ďalej

DSS Integra v Bratislave patrí medzi zariadenia, ktoré úspešne pracujú s modernými asistenčnými technológiami. Očná navigácia Tobii PCEye Explore a špeciálny program Tobii Gaze Viewer pomáha lepšie zhodnotiť kognitívne úrovne klientov DSS. High-tech technológia skvalitňuje výchovu a vzdelávanie klientov so špeciálnymi potrebami. Blahoželáme! ZdrojČítať ďalej

DSS Integra v Bratislave patrí medzi zariadenia, ktoré úspešne pracujú s modernými asistenčnými technológiami. Očná navigácia Tobii PCEye Explore a špeciálny program Tobii Gaze Viewer pomáha lepšie zhodnotiť kognitívne úrovne klientov DSS. High-tech technológia skvalitňuje výchovu a vzdelávanie klientov so špeciálnymi potrebami. Blahoželáme! ZdrojČítať ďalej