Aj Centrum Svetielko v Bratislave začalo využívať pri práci s klientom moderné AAK komunikačné pomôcky. 😁👍 Pomocou Tobii PCeye a GazeViewer dokážu 🙏 lepšie hodnotiť kognitívne úrovne klientov 🍀 Viac info https://www.centrumsvetielko.sk/kontakt/
🗣 na našich pobočkách využívame moderné AAk komunikačné riešenie na lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní klienta. 👀 klienti s NKS alebo motorikou môžu bezdotykovo, pomocou svojich očí ovládať počítač, komunikovať s rodinou a okolím pomocou symbolov, textov, zapájať sa do hier, aktivít (maľovať,… Viac

Opis fotky nie je k dispozícii.Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :