Eliška, 6r., DMO
Kvalitná AAK dotyková komunikačná pomôcka uľahčí Eliške vzdelávanie a komunikáciu s bratom Samkom, rodičmi a starkou. Spoločne sa tešíme 👏😊❤️
Zdroj

Zdieľajte nás na :