Eliška, 6r., DMO
Kvalitná AAK dotyková komunikačná pomôcka uľahčí Eliške vzdelávanie a komunikáciu s bratom Samkom, rodičmi a starkou. Spoločne sa tešíme ??❤️
Zdroj

Zdieľajte nás na :