Jakub, 28r., NKS
Nové možnosti alternatívnej komunikácie spoznáva Jakub vďaka modernej AAK komunikačnej pomôcke so špeciálnym programom na hlasový výstup (počítač+program+tlačiareň). Kúpu podporila maminka a ÚPSVaR 😊❤️👏
Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :