Zúčastnili sme sa na celoslovenskej konferencii REHABILITÁCIA V PEDIATRII XIV. v Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Odprezentovali sme dôležitosť alternatívnej komunikácie v pediatrii👍Komunikácia a rehabilitácia je úzko prepojená. Ďakujeme za pozvanie 🤗 #rehabilitácia #komunikacia #AAK #DMO #genetické #edukácia #školy


Zdroj

Zdieľajte nás na :