Život nie je len o farbách v očiach, ale najmä v dušiach.
Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :