Zaškolili sme odborníkov z MedicSam, špecializovaného rehabilitačného centra, ktorí sa okrem rehabilitácie venujú aj rozvoju komunikácie klientov. Využívajú moderné AAK pomôcky ako je bezdotykové ovládanie počítača očami, špecilálne programy na hlasový výstup a nácvik motoriky a pozornosti.

#medicsam #AAK #komunikacia #DMO #pomocky #školy

Zdroj

Zdieľajte nás na :