Viete, že CŠPP pri Spojenej škole J.Rumana 6, Liptovský Mikuláš pracuje v rámci špeciálnopedagogických a logopedických intervencií s pomôckami a textami vytvorenými prostredníctvom moderných programov pre AAK?
Deti a mladí ľudia s ťažkosťami v porozumení a vyjadrovaní sa hovorenou rečou tak majú možnosť efektívnejšie pracovať s textom, rozvíjať slovnú zásobu a porozumenie a v neposlednom rade aktívnejšie komunikovať s okolím 😉 https://cspplm.webnode.sk/aktivity2/Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :