🎉Veľká VĎAKA 🎉
patrí Vám všetkým za spoluprácu, pomoc a sprostredkovanie možnosti komunikovať pre blízkych a tých ktorí to potrebujú. Aj vďaka vašej ústretovosti sme mohli do tejto skupiny pravidelne pridávať Vašu prácu a úspechy s AAK pomôckami, čo umožnilo rozšíriť túto komunitu. Veríme, že v roku 2019 pomôžeme ďalším, ktorí potrebujú hlas, vrátime im možnosť komunikovať a žiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život.
Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :