Ukážka Quha Zono gyroskopická alternatívna počítačová myš umožňuje bezdotykové ovládanie počítača drobnými pohybmi hlavy. ???Vhodná pri dg.: svalová dystrofia, roztrúsená skleróza, kvadruparéza, atď. Viac info: https://www.specialnepomocky.sk/quha-zono-zariadenia/
Zdroj

Zdieľajte nás na :