Takto pracuje Marek (10 r., DMO – spastická kvadruparéza) s dotykovým tabletom a špeciálnym programom Look to Learn. Blahoželáme ??
Zdroj

Zdieľajte nás na :