Dodko, 7r., NKS Práca na počítači so špeciálnym programom na hkasový výstup. Farebné zvýraznenie už naučených samohlások a spoluhlások pomáha k lepšej orientácii na klávesnici a k automatizácii pri písaní. Ďakujeme rodine za osvetu AAK komunikačnej pomôcky?❤️?? ZdrojČítať ďalej

Skvelá práca s Tobii PCEye – prístrojom na bezdotykové ovládanie počítača očami. ?? Lilka sa učí pracovať s očnou komunikačnou lištou. Veľmi rýchlo pochopila že loptičky rozhadže svojim pohľadom a darilo sa jej čoraz viac. ???? ZdrojČítať ďalej