Dodko, 7r., NKS Práca na počítači so špeciálnym programom na hkasový výstup. Farebné zvýraznenie už naučených samohlások a spoluhlások pomáha k lepšej orientácii na klávesnici a k automatizácii pri písaní. Ďakujeme rodine za osvetu AAK komunikačnej pomôcky?❤️?? ZdrojČítať ďalej

Dodko, 7r., NKS Práca na počítači so špeciálnym programom na hlasový výstup. Farebné zvýraznenie už naučených samohlások a spoluhlások pomáha k lepšej orientácii na klávesnici a k automatizácii pri písaní. Ďakujeme rodine za osvetu AAK komunikačnej pomôcky👏❤️💐👍 ZdrojČítať ďalej