Kolektív nadšených pedagógov a odborníkov využíva pri svojej práci moderné AAK pomôcky. Pomocou Tobii PCEye klienti ŠZŠ v Hnúšti môžu bezdotykovo ovládať počitač svojimi očami. Špeciálny program Gaze Viewer pomáha lepšie zhodnotiť kognitívne úrovne klienta a porovnať jeho pokroky v čase. Tešime sa, že Vaša škola využíva moderné high techČítať ďalej