Chválime študentky logopédie PdF Univerzity Komenského v Bratislave za aktívny prístup na workshope. Boli ste skvelé! ^_^http://www.specialnepomocky.sk/blog-workshop-aak-pomocky/ Workshop AAK pomôcky – Špeciálnepomôcky.sk – špeciálne programy a pomôcky na ovládanie počítača. ZdrojČítať ďalej

Chválime študentky logopédie PdF Univerzity Komenského v Bratislave za aktívny prístup na workshope. Boli ste skvelé! ^_^http://www.specialnepomocky.sk/blog-workshop-aak-pomocky/ Workshop AAK pomôcky – Špeciálnepomôcky.sk – špeciálne programy a pomôcky na ovládanie počítača. ZdrojČítať ďalej