Autistické centrum Rubikon Košice využíva👏 pri autistických deťoch prístroj Tobii PCEye. Očná 👀navigácia je zameraná na tréning pozornosti, schopnosti zameriať sa na cieľ, a aj na učenie rôznych nových vecí hravou a zaujímavou formou. Pre deti, ktoré verbálne nekomunikujú a nevedia poskytnúť spätnú väzbu, je práve toto cesta, ako saČítať ďalej

Aj Centrum Svetielko v Bratislave začalo využívať pri práci s klientom moderné AAK komunikačné pomôcky. 😁👍 Pomocou Tobii PCeye a GazeViewer dokážu 🙏 lepšie hodnotiť kognitívne úrovne klientov 🍀 Viac info https://www.centrumsvetielko.sk/kontakt/ 🗣 na našich pobočkách využívame moderné AAk komunikačné riešenie na lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní klienta. 👀 klienti sČítať ďalej

Podporme spoločne Centrum Svetielko – odovzdajte svoj hlas na nákup pomôcok pre deti s hendikepom 🍀🙌❤️ Čarovný farebný svet – nákup pomôcok do snoezelen – Grant Nadácie Penta ZdrojČítať ďalej

SPOLUPRÁCA – Centrum Robinson Spišská Nová Ves využíva moderné AAK pomôcky pri práci s klientami a v rámci špeciálneho vzdelávania spolupracuje aj so Spojenou školou internátnou v Levoči. ??? Viac info: https://www.centrumrobinson.sk/kontakt ZdrojČítať ďalej

SPOLUPRÁCA – Centrum Svetielko v Prešove využíva moderné AAK pomôcky pri práci s klientami ☺️??, dohodnite si stretnutie a vyskúšajte bezdotykové ovládanie počítača. https://www.centrumsvetielko.sk/kontakt/ ZdrojČítať ďalej

Centrum Svetielko Prešov – skvelá práca s programom Grid 3 na hlasový výstup ?? Tréning 2 v 1. Prepojenie AAK a Neurofeedbacku nám dáva možnosť viac dieťa motivovať k sústredeniu, zároveň podporujeme jeho schopnosť výberu a rozhodovania. Uvedomenie si činnosti a následne dosiahnutie cieľu je pre dieťa veľkou motiváciou aČítať ďalej

SPOLUPRÁCA – Centrum Svetielko v Prešove využíva moderné AAK pomôcky pri práci s klientami ☺️👍🍀, dohodnite si stretnutie a vyskúšajte bezdotykové ovládanie počítača. https://www.centrumsvetielko.sk/kontakt/ ZdrojČítať ďalej

Centrum Svetielko Prešov – skvelá práca s programom Grid 3 na hlasový výstup 👍🤗 Tréning 2 v 1. Prepojenie AAK a Neurofeedbacku nám dáva možnosť viac dieťa motivovať k sústredeniu, zároveň podporujeme jeho schopnosť výberu a rozhodovania. Uvedomenie si činnosti a následne dosiahnutie cieľu je pre dieťa veľkou motiváciou aČítať ďalej

SPOLUPRÁCA – Centrum Robinson Spišská Nová Ves využíva moderné AAK pomôcky pri práci s klientami a v rámci špeciálneho vzdelávania spolupracuje aj so Spojenou školou internátnou v Levoči. 👍🤗👍 Viac info: https://www.centrumrobinson.sk/kontakt ZdrojČítať ďalej