SPOLUPRÁCA – Centrum Svetielko v Prešove využíva moderné AAK pomôcky pri práci s klientami ☺️👍🍀, dohodnite si stretnutie a vyskúšajte bezdotykové ovládanie počítača. https://www.centrumsvetielko.sk/kontakt/

Opis fotky nie je k dispozícii.Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :