Spojená škola sv. M.M.Kolbeho v SNV začína vo vzdelávaní využívať bezdotykové ovládanie počítača očami. ☺️ Tobii PCEye prístroj v kombinácii so špeciálnym programom Gaze Viever pomôže odborným zamestnancom lepšie zhodnotiť kognitívne úrovne žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom M. EDU pomôcka sa bude využívať v oblasti dorozumievania sa a v rozvíjaní zrakového vnímania žiakov. ☺️😃👏Info na: www.szstolsnv.edupage.org
Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :