Špeciálny pedagógovia a asistenti učiteľa zo Špeciálnej základnej školy P. Mudroňa v Martine nezaháľajú a vzdelávajú sa 👍😀. Investovali do modernej AAK komunikácii. Svojím žiakom s poruchou autistického spektra, s mentálnym postihnutím ako aj s viacnásobným postihnutím ponúkajú❤ moderné vzdelávanie vďaka programom na hlasový výstup Grid 3 a SymWriter. 👏 Blahoželáme http://spzmt.sk/

Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :