Socia Nitra v dennom programe klientov využíva 😊 moderné AAK pomôcky (prístroj Tobii PCEye, programy Sensory EyeFx, Grid 3 a iné). Viac info na: https://www.facebook.com/101157108699333/posts/335012678647107/?d=n

Novinku v našom zariadení postupne zavádzame do denného programu klientov. Moderná forma AAK je riešenie na lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní klienta. Pri práci využívame prístroj Tobii PCEye a špeciálny program na hlasový výstup. Takto učíme Vaše dieťa komunikovať a vďaka tomu mu môžeme lepšie porozumieť. Klient s NKS alebo narušenou motorikou môže bezdotykovo, len s pomocou svojich očí ovládať počítač, komunikovať s rodinou a okolím pomocou symbolov, textov, zapájať sa do hier, aktivít (maľovať, hrať pexeso, hádzať šípky, hrať na hudobný nástroj, rozhovoriť zvieratká, atď.).
Klientka pomocou prístroja Tobii PCEye bezdotykovo, zrakom hrala zábavnú hru. Na ďalšej fotke vyberá správne možnosti pomocou programu Grid 3.
Špeciálne pomôcky
Zdroj

Zdieľajte nás na :