SCŠPP, SSŠ a Združenie pre PĽ s MP, Pod kopcom 75, Nové Zámky sa aktívne zapojili do online vzdelávania „Moderné AAK pomôcky a ich využitie v praxi“ – v rámci pokračovania projektu „Získaj späť svoj hlas“, Nadácie Pontis? https://poradnanz.edupage.org/about/ ? ? ? ?
Zdroj

Zdieľajte nás na :