Riško, 6r. (DMO, NKS)
Dajme spoločne deťom hlas. Obľúbená AAK dotyková komunikačná pomôcka so špeciálnym programom na hlasový výstup pomáha Riškovi ľahšie komunikovať. Tešíme sa s rodinkou?????
Zdroj

Zdieľajte nás na :