Prednáška spojená s poradenstvom a demonštráciou AAK komunikačných pomôcok prebiehala v príjemnej 🤩 atmosfére Centra Naša chalúpka. Vymenili sme si skúsenosti z praxe,😊zhodli sa na potrebe šírenia osvety AAK na Slovensku. Máme spoločný cieľ👍 – pomáhať klientom s NKS komunikovať a ľahšie sa integrovať medzi rovesníkov. Ďakujeme pani riaditeľke💐 a všetkým účastníkom za záujem a aktívny prístup na vzdelávaní ❤️👏Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :