Pozvánka – v rámci projektu Ziskaj späť svoj hlas ?organizujeme v októbri BEZPLATNÉ školenia na tému “Moderné AAK pomôcky a ich využitie v praxi (dotykové, bezdotykové ovládanie). Registrujte sa zdarma, rozdávame ?? darčeky ?? Viac o projekte https://www.adrosko.sk/ziskaj-spat-svoj-hlas/

Získaj späť svoj hlas – Adrosko – občianske združenie

Ľudia, ktorí sú ochrnutí alebo s vrodeným postihnutím, často stratia schopnosť čiastočne alebo úplne ovládať svoju reč a stanú sa ,,väzňom vo vlastnom tele”. Nedokážu vyjadriť svoje myšlienky, pocity, potreby, názory a želania.Projekt ,,Získaj späť svoj hlas”, ktorého …


Zdroj

Zdieľajte nás na :