Peter 20r., DMO, ťažká quadruparéza. Toto je Petrova prvá bezdotyková komunikácia pomocou Tobii PCEye + Grid 3. Blahoželáme. ?
Zdroj

Zdieľajte nás na :