Markusko, 5r., DMO
Jednoduché aktivity špeciálneho programového vybavenia pomáhajú 🙏 malým klientom získať hravou formou 😀zručnosti ovládania počítača očami 👀 Tobii PCEye prístrojom. Postupne sa začnú učit komunikovať pomocou základnej komunikácii Áno, Nie, O mne, Mám rád, Nemám rád a iné. Tešíme sa🍀❤️👌

Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :