Emka 4,5 r. (výrazná hypotónia, zaostávanie PMV) ovláda počítač pomocou Tobii PCEye v programe Look to Learn v CŠPP pri Spojenej škole, J. Rumana 6, L.Mikuláš www.cspplm.webnode.sk ???
Zdroj

Zdieľajte nás na :