Danka, 33 r. (19 rokov po úraze hlavy), afázia, problémy s krátkodobou pamäťou, spastická kvadruparéza. Ďakujeme maminke za podporu. ??
Zdroj

Zdieľajte nás na :