Ďakujeme nášmu klientovi s ALS a jeho rodine, ktorý nám poslali obrázok jeho komunikácie pomocou očnej navigácie Tobii PC Eye a programu na hlasový výstup. ??Zdroj

Zdieľajte nás na :