• Prevod / vklad / Trvalý príkaz
  • Alk ste sa rozhodli prispieť finančným príspevkom, môžete tak urobiť na číslo účtu Adrosko.
  • Je možné prispieť jednorazovo, trvalým príkazom alebo priamym vkladom v pobočke banky. Ak chcete pomôcť niekomu konkrétnemu, do správy pre prijímateľa napíšte jeho meno a priezvisko!
  • Ak potrebujete vystaviť darovaciu zmluvu, môžete si ju stiahnuť nižšie. Po vyplnení údajov darcu ju vytlačte, podpíšte a v 2 vyhotoveniach pošlite na našu korešpondenčnú adresu:
    Adrosko – občianske združenie, Bajkalská 9, 831 04 Bratislava
    Adrosko Vám potvrdenú zmluvu pošle späť.
  • ĎAKUJEME