AAK pomôcka – PCEye Plus očná navigácia a program Grid3. Komunikácie pomocou symbolov v rôznych mriežkách.

https://www.facebook.com/video.php?v=2414256062191417

Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :