AAK komunikácia v Socia Nitra
DSS pre ŤZP zakúpilo dve moderné pomôcky na augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu. Klienti budú môcť dotykovo, alebo bezdotykovo očami ovládať počítač a komunikovať s okolím (Tobii PCEye – prístroj, Gaze Viewer – lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní klienta, Sensory EyeFx – nácvik pozornosti a učenie hrou, Grid 3 – komunikačný program na hlasový výstup). Blahoželáme https://www.socianitra.sk 👍🙏🍀❤️😀
Video

Zdroj

Zdieľajte nás na :