Komunikácia a AAK pomôcky pomáhajú lepšie sa integrovať do spoločnosti a medzi rovesníkov
Zdroj

Zdieľajte nás na :