Klienti DSS sa môžu tešiť na nové AAK komunikné pomôcky. ????Vďaka pani riaditeľke a sponzorovi. Blahoželáme.
Zdroj

Zdieľajte nás na :