Skip to content

Téma: Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi

Prednáška spojená s prezentáciou a demonštráciou pomôcok pre alternatívnu komunikáciu, praktické ukážky.

Obsah:
– AAK pomôcky pre náhradnú komunikáciu (Tobii PCEye prístroj na bezdotykové ovládanie očami, praktické ukážky práce s očnou navigáciou, aj priamo s klientom,
– Špeciálny program Tobii GazeViewer, na lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní klienta – príklady zo života, praktická ukážka,
– Špeciálne programy na hlasový výstup, komunikácia, vzdelávanie, učenie hrou, relaxácia a terapia: Grid 3, Grid for iPad, Communicator 5 Gold, Look to Learn, Sensory Eye Fx, Kinka, Snap Scene – praktická ukážka.

Registrácia

 

Událost je ukončena.

Termín

08 júl 2021
Události vypršely

Čas

9:00 - 11:30

Adresa

ADROS s.r.o.
Bajkalská 9, 831 04 Bratislava

Organizátor

Adrosko - občianske združenie
Telefón
+421 911 135 252
Email
oz@adrosko.sk
Webová stránka
https://www.adrosko.sk

Podporili

Aktivitu podporil :
Aktivitu podporil :

Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis

Prednášajúca:

 • Ing. Adriana Potrok Rojíková
  Ing. Adriana Potrok Rojíková
  - odborníčka v oblasti využitia moderných high-tech asistenčných technológií pre AAK / náhradnú komunikáciu (špeciálny hardvér a softvér na ľahšie ovládanie počítača)

  Ukončené vzdelanie a prax: Slovenská vysoká škola technická, Bratislava – štátna záverečná skúška – r.1987; Doplnkové pedagogické štúdium učiteľskej spôsobilosti, SVŠT Bratislava – štátna záverečná skúška r.1987; Špeciálna pedagogika pre učiteľov – pedagogika mentálne postihnutých, rozširujúce štúdium, Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta – štátna záverečná skúška – r.1998;
  25 ročná prax, z toho viac ako 15 rokov na pozícii špeciálny pedagóg – edukácia žiakov so zdravotným znevýhodnením;
  10 rokov vo funkcii Predsedu OZ Slniečko – pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím;
  Multiplikátorka národného projektu “Integrácia IKT do vyučovania” a lektorka vzdelávacích kurzov pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl;
  Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania „Autizmus – zdravotné a výchovné aspekty, diagnostika autizmu, autistické správanie“;
  Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie kurzov, prednášok, školení, workshopov na tému “Augmentatívna a alternatívna komunikácia”, “Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi”, Alternatívna komunikácia a DMO a iné.
  Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie vzdelávania, AAK kurzov, seminárov, prednášok, školení, workshopov atď.;
  V roku 2009 založila firmu ADROS s.r.o.

QR kód

Adrosko © 2022