Dodko, 7r., NKS
Ako sa naučiť spájať samohlásky a spoluhlásky do slabík? Diktát slabík pomocou pohyblivej abecedy. Blahoželáme, skvelé👍😁👏💐🥳
Zdroj

Zdieľajte nás na :