AAK pomôcka – PCEye Plus očná navigácia a program Grid3. Komunikácie pomocou symbolov v rôznych mriežkách.
Zdroj

Zdieľajte nás na :