AAK pomôcka – PCEye Plus očná navigácia a program Communicator 5 Gold. Ukážka komunikacie v Slovenskom a Maďarskom jazyku, jednoduché prepnutie užívateľa. ?
Zdroj

Zdieľajte nás na :